Tidningen Jahti-Jakt

Tidningen Jahti-Jakt

Som medlem i Jägarförbundet kan du också läsa Jahti-Jakt som e-tidning via medlemsregistret, det sk OmaMetso-registret.

Logga in i medlemsregistret OmaMetso genom att använda ditt eget namn som användarnamn.

Som lösenord använder du medlemsnumret som finns på ditt medlemskort och ditt postnummer efter varandra utan mellanslag. Byt lösenordet när du loggar in första gången.