Ansökan om bidrag för projekt - ungdomsverksamhet, jakt och skytte

Ansökan om bidrag för projekt - ungdomsverksamhet, jakt och skytte

14.03.2024 21:15
Jaktföreningar inom distriktet har möjlighet att ansöka om bidrag för projekt inom ungdomsverksamhet, jakt och skytte

Hej alla föreningar inom distriktet - ansök om bidrag för ungdomsverksamhet och andra projekt !

Styrelsen i Jägarförbundet Svenska Österbottens distrikt har i mars 2024 beslutat att ge föreningarna inom 
distriktet möjlighet att ansöka om bidrag för olika projekt som befrämjar ungdomsverksamhet, jakt och skytte.

OBS! Ansökstiden detta första år är mycket kort.
 
Den fritt formulerade skriftliga ansökan måste vara verksamhetsledaren Sören Finne (jagarforbundetatgmail.com) tillhanda 
senast 31.3.2024. Annan styrelsemedlem kan också kontaktas för ansökan.
Styrelsen behandlar inkomna ansökningar på sitt styrelsemöte i april 2024. Meddelande om godkänd ansökan meddelas respektive jakt- eller skytteförening senare.

Hälsningar, 
Styrelsen