Årsmöte 2024 - Ny ordförande för distriktet blev Mats Tuomela - som verksamhetsledare fortsätter Sören Finne

Årsmöte 2024 - Ny ordförande för distriktet blev Mats Tuomela - som verksamhetsledare fortsätter Sören Finne

11.03.2024 15:48
Årsmöte 2024 den 6.3.2024 på Norrvalla

Finlands Jägarförbund Svenska Österbottens distrikt höll årsmöte i Vörå, på Norrvalla den 6.3.2024 - förändringar i distriktets styrelse.

Jari Nikko avgick som ordförande, men kvarstår i srtyrelsen som ordinarie medlem och Mats Tuomela övertar uppdraget som ny ordförande

Som verksamhetsledare fortsätter Sören Finne, som också blev vald till sekreterare för distriktet.

Som kassör för distriktet fortsätter Andreas Rönnqvist, som också blev vald till distriktets vice ordförande.

Ola Sandqvist och Anton Svenns fortsätter som ordinarie styelsemedlemmar.

Som ny styrelsemedlem istället för avgående Åke Palmunen, Larsmo JF, blev Carl-Vilhelm Stenman vald.

Johnny Nickull fortsätter som suppleant. Ny suppleant i styrelsen blev Leif Mantere

För distriktets medlemsregister, fakturering och websidor ansvarar Leif Lawast (utom styrelsen) fortättningvis. 

Lycka till med de nya uppgifterna !

Jägarförbundet, Svenska Österbottens styrelsesammansättning och kontaktuppgifter hittar du under fliken kontaktuppgifter.